Vilkår

Flipp selges av

Story House Egmont AS
Nydalsveien 12 A
0484 Oslo
Organisasjonsnummer 964441332

Innledning

Story House Egmont AS, Egmont Kids Media AS og Fagmedia AS (heretter benevnt Egmont) er del av Egmont-konsernet som blant annet er Norges største utgiver av blader, magasiner, tegneserier og digitale tjenester til voksne, barn og unge. Egmont er en stiftelse, og vi bruker deler av vårt overskudd til å hjelpe barn og unge.

Disse kjøpsbetingelser regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av produkter og tjenester, herunder ulike , fra Egmont.

Disse kjøpsbetingelser suppleres av vår personvernerklæring som du kan lese mer om her. Personvernerklæringen vil gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med kjøp av våre produkter og tjenester.

Vi vil fra tid til annen ha behov for å endre og oppdatere våre brukervilkår.  Ved større endringer som påvirker ditt kjøp eller din bruk av våre tjenester vil vi varsle deg på forhånd. Du finner de til enhver tid gjeldende brukervilkår på Flipps hjemmesider.

Produkter og tjenester

Du må være 18 år eller eldre for å kunne kjøpe et produkt eller tjeneste hos Egmont, herunder blant annet abonnement på de ulike tjenester vi tilbyr. Hvis du er under 18 år, må foresatte registrere seg som kjøper og gjennomføre kjøpet for deg.

For å få tilgang til våre produkter og tjenester må du registrere en for de produkter og tjenester du ønsker å kjøpe. Ved opprettelsen av en brukerprofil vil vi be deg om eksplisitt å godta disse kjøpsbetingelsene. Brukernavn og passord

Innloggingsdetaljer til digitale tjenester er personlige og kan ikke deles med noen utenfor din husstand. Vi forbeholder oss retten til å stenge tilgangen til digitale tjenester uten forutgående varsel og kompensasjon hvis innloggingsdetaljer deles med uvedkommende.

Priser og betaling

Annonserte priser, tilbud og velkomstgaver gjelder kun nye kjøpere/abonnenter i Norge, med mindre noe annet spesifikt fremgår.

Kjøp av våre produkter og tjenester skal forskuddsbetales ved bruk av tilgjengelige betalingsmetoder, med mindre annet er spesifisert. Betalingsfrekvens, betalingsmetode og beløp beror på hvilket produkt eller tjeneste, herunder hvilket abonnement, du har valgt.

Endring av priser og innhold

Vi forbeholder oss retten til å endre priser, innhold og sammensetning av produkter og tjenester. Endringer varsles gjennom informasjonstekst på e-post og/eller andre hensiktsmessige kanaler, og gjelder fra og med fornyelse av abonnementet.

Oppsigelse av abonnementsavtalen

Ved kjøp av abonnement fornyes dette automatisk for en ny abonnementsperiode og løper til det sies opp. Abonnementet kan når som helst sies opp med virkning fra neste abonnementsperiode.

Dersom du ønsker å oppsi ditt abonnement, kan du gjøre dette ved å logge deg inn på Min Side og velge "Oppsigelse". Du kan også sende en e-post til abo-flipp@egmont.com. Ved manuell oppsigelse på e-post tar det inntil 3 virkedager før abonnementet blir stoppet.

Det er ingen bindingstid på våre abonnementer, men vi refunderer ikke betaling for forhåndsbetalte abonnementer. Manglende betaling vil ikke anses som gyldig oppsigelse.

Tilgang til innhold etter abonnementsperioden

Ved kjøp av digitale produkter og tjenester vil du kun ha tilgang på innholdet så lenge du er abonnent. Selv om du har lastet ned innhold vil innholdet ikke lenger være tilgjengelig dersom abonnementet avsluttes.

Betingede rabatter

Som abonnent på en rekke blader fra Story House Egmont, får du rabatt på noen av våre andre tjenester. Om abonnementet på bladet stopper, går prisen på andre rabatterte produkter og tjenester opp til normalpris. Denne prisendringen varsles ikke, og vil gjelde fra datoen abonnementet på bladet løper ut.

Avbestilling og angrerett

Du har mulighet til å avbestille kjøp av digitale produkter og tjenester før de er levert til deg. Dersom vi lider tap som følge av avbestillingen kan vi kreve erstatning for tapet. Dersom produktet eller tjenesten allerede er levert vil du kunne benytte deg av angreretten etter angrerettloven.  

Angrerettloven gir deg mulighet til å angre kjøpet inntil 14 dager etter at du har fått tilgang til produktet eller tjenesten. Dersom du har fått tilgang på et digitalt produkt eller tjeneste og du tar dette i bruk anses du som uttrykkelig å ha samtykket til bruken og samtidig erkjent at angreretten bortfaller.

Link til angrerettskjema finner du her

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp.

Reklamasjon og heving

Story House Egmont vil levere produktene i samsvar med spesifikasjonen som er oppgitt på flipp.no.

For analoge produkter og tjenester skal reklamasjon på bakgrunn av mangler og forsinkelse skje innen rimelig tid. For digitale produkter kan du tape din rett til å gjøre mangler og forsinkelse gjeldende dersom du venter så lenge med å si fra at det vil virke illojalt overfor oss å gjøre krav gjeldende. Vi oppfordrer deg derfor til å ta kontakt med kundeservice snarest mulig dersom du mener det foreligger en mangel eller et produkt eller en tjeneste er forsinket levert.

Mislighold fra din side

Ved mislighold av disse brukervilkår eller forsinket betaling fra din side kan vi stenge din tilgang eller avslutte ditt abonnement til produktet og/eller tjenesten.

Tekst- og datamining-forbehold

Du kan ikke utføre noen form for tekst- eller datautvinning (datamining), inkludert, men ikke begrenset til, automatisert mining, uttrekk av data eller noen annen metode for å få tilgang til eller kopiere innholdet i tjenesten. Story House Egmont AS anser enhver slik handling som brudd på bestemmelsene i Åndsverkloven. Brudd på disse reglene vil medføre umiddelbar oppsigelse av abonnementet ditt og umiddelbar stopp av tilgangen din til tjenesten. Du må også forvente å bli møtt med krav om erstatning.

Kontaktinformasjon og returadresse

Adresse og telefonnummer til kundeservice finner du på Kontakt oss. Du kan også administrere ditt kundeforhold til Flipp selv på Min side.

Hvis du ønsker å endre ditt kundeforhold på et printmagasin fra Story House Egmont Publishing, kan du gjøre det på https://minside.bladkiosken.no/

Handelsvilkårene er sist oppdatert 31. mai 2024, og er er gjeldende for alle kjøp som foretas fra den datoen.